Εσωτερικο Ελος Εξαρχου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53104100
60,54
60,54
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°10'4''N 21°38'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1330002 ΟΡΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΥΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΙΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή