Τεχνητο Λιμνιο Εξαρχου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53104000
12,94
12,94
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°9'52''N 21°38'25''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1330002 ΟΡΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΥΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΙΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή