Τεχνητο Λιμνιο Αμυγδαλιωτικου Λακκου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53103900
13,67
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°8'24''N 21°22'52''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή