Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Λαβας

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53103800
21,67
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°8'36''N 22°0'48''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή