Μικρες Λιμνες Λαβας

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53103700
19,24
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°9'12''N 22°0'10''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή