Τεχνητα Λιμνια Μεταξα

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53103600
2,64
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°5'49''N 22°0'20''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Δοβρά-Βαλτά

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή