Τεχνητο Λιμνιο Γρεβενων

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53103400
2,08
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°5'34''N 21°24'2''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή