Εσωτερικο Ελος Σμιξης

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53103200
8,80
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°3'44''N 21°6'57''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Περιφερειακές Ζώνες P1, P2, ΡΞ και P4 Εθνικού Πάρκου Πίνδου

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή