Μικρη Λιμνη Σμιξης

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53103100
1,74
1,74
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°2'34''N 21°5'6''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Πίνδου
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1310001 ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή