Τεχνητο Λιμνιο Γκιωνη

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53102800
43,35
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°0'37''N 21°37'54''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή