Εσωτερικο Ελος Αβδελλας

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53102600
5,40
5,40
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°59'45''N 21°6'22''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Πίνδου
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1310001 ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή