Λιμνη Αιμιλιανου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53102500
94,35
0,00
Λίμνες
Inland
2020
39°57'53''N 21°29'14''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή