Τεχνητο Λιμνιο Βατσινια

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53102200
73,14
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°56'30''N 21°34'6''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή