Εσωτερικο Ελος Δεσκατης

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53102100
58,19
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°55'52''N 21°51'50''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή