Τεχνητη Λιμνη Δεσκατης

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53101900
140,61
0,00
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
39°55'17''N 21°47'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή