Τεχνητο Λιμνιο Κατακαλης

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53101800
2,36
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°54'48''N 21°40'5''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή