Τεχνητο Λιμνιο Χασιων

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53101700
2,88
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°55'17''N 21°37'54''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή