Τεχνητο Λιμνιο Τζαννη

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53101600
75,31
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°55'8''N 21°35'22''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή