Τεχνητα Λιμνια Δεσκατης

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53101500
16,32
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°53'53''N 21°51'34''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή