Τεχνητη Λιμνη Καραβιδα

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53101300
81,44
0,00
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
39°54'21''N 21°42'12''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή