Τεχνητο Λιμνιο Δασοχωριου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53101200
33,40
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°52'50''N 21°47'57''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή