Τεχνητο Λιμνιο Διασελλακιου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53100900
2,53
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°53'5''N 21°44'52''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή