Εσωτερικο Ελος Δασοχωριου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53100800
30,06
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°52'50''N 21°51'2''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή