Τεχνητο Λιμνιο Κυδωνιων

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53100700
22,65
22,65
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°52'18''N 21°37'6''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1440003 ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή