Εσωτερικο Ελος Ραχης Γιοτσα

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53100500
21,25
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°8'59''N 21°3'44''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Περιφερειακές Ζώνες P1, P2, ΡΞ και P4 Εθνικού Πάρκου Πίνδου

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή