Μικρη Λιμνη Λακκος Αυγου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53100300
48,75
48,75
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
39°55'29''N 21°6'52''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR05 - Εθνικός Δρυμός (Πυρήνας) Πίνδος
GR08 - Περιοχή προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Ζώνες Ια, Ιβ και Ιγ Εθνικού Πάρκου Πίνδου
GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Πίνδου
IN01 - Βιογενετικό Απόθεμα Πίνδου
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1310002 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1310003 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ (ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ) - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή