Τεχνητη Λιμνη Πολυφυτου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53100200
65941,32
0,00
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
40°12'44''N 21°57'11''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή