Μικρη Λιμνη Πιεριων Ορεων

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL52500900
5,64
5,64
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°14'26''N 22°10'15''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1250002 ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή