Εκβολες Ρεματων Πετρουλων

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63303300
179,77
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
37°44'59''N 21°18'17''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή