Εκβολη Ρεματος Γκουρλεσα

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63303200
1071,58
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
37°46'59''N 21°16'45''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή