Παρακτιο Ελος Αλυκες Λεχαινων

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63303000
715,39
517,14
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
37°58'17''N 21°15'14''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR08 - Περιοχή προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, Ζώνη α - Περιοχή Προστασίας της φύσης
GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, Ζώνη B- Περιφερειακή ζώνη προστασίας
GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2330009 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ - ΑΛΥΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2330007 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΚΡ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΩΣ ΤΟΥΜΠΙ - ΚΑΛΟΓΡΙΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή