Παρακτιο Ελος Κυλληνης

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63302800
20,66
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
37°56'33''N 21°8'22''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή