Τεχνητο Λιμνιο Αγιων Θεοδωρων

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63302600
9,04
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°55'38''N 21°18'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή