Εκβολικο Συστημα Παραλιας Μυρσινης

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63302500
1281,07
5,71
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
37°56'38''N 21°12'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2330007 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΚΡ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΩΣ ΤΟΥΜΠΙ - ΚΑΛΟΓΡΙΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή