Τεχνητα Λιμνια Λυγιας

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63302300
1,89
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°51'39''N 21°10'17''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή