Μικρη Λιμνη Μονης Φραγκοπηδηματος

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63302100
3,82
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
37°45'18''N 21°22'19''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή