Εκβολη Ρεματος Δουναιικων και Παρακειμενες Θινες

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63301900
115,62
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
37°44'9''N 21°18'30''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή