Τεχνητο Λιμνιο Ιτιας

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63301600
15,59
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°41'35''N 21°25'6''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή