Τεχνητα Λιμνια Γρανιτσαιικων

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63301500
3,49
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°41'53''N 21°22'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή