Παραποταμιο Εσωτερικο Ελος Μακρισιας

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63301100
577,68
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
37°37'51''N 21°34'49''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή