Μικρη Λιμνη Πλατιανας

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63301000
5,67
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
37°32'35''N 21°46'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή