Τεχνητο Λιμνιο Κατω Αμυγδαλιων

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63300900
1,51
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°30'59''N 21°52'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή