Μικρη Λιμνη Ροδινων

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63300800
2,61
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
37°29'33''N 21°42'20''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή