Τεχνητη Λιμνη Πηνειου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63300600
23380,03
0,00
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
37°53'50''N 21°28'53''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή