Εκβολη Ρεματος Βολιναιου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63202400
100,25
0,31
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
38°19'54''N 21°51'51''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή