Εκβολη Ρεματος Μεγανειτα

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63202100
76,81
2,35
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
38°15'50''N 22°4'19''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή