Εκβολη Ποταμου Σελινους

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63202000
148,04
0,16
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
38°13'40''N 22°8'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή