Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Παυλοκαστρου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63201400
23,96
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
38°9'26''N 21°42'59''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή