Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Θεριανου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63201300
9,03
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
38°7'59''N 21°39'3''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή