Εσωτερικο Ελος Σαγαιικων

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63201200
15,39
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
38°7'21''N 21°26'54''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή